STAPPEN UIT DE BOARDROOM VANWEGE NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Boardroom meeting

Evaluaties en retraites met de raad bieden uitstekende platforms voor het identificeren van interesses, het aan de oppervlakte komen met kwesties, de bevorderen met discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In veel bedrijven is deze processen standaard terechtkomen en passen ze zeker keurig in uw activiteitenkalender met de raad van bestuur en bieden ze een mogelijkheid voor het bestuur om niet alleen een uitvoerende bestuurders, maar eveneens het andere senior bedrijfsvoering te vinden. Board assessments zijn genkele evaluatiescorecards of beoordelingsformulieren. Daarginds is genkele magische formule voor beslist beoordeling sinds een bestuur (of commissie). Het doel is om de openhartige opvattingen betreffende elk bestuurslid te uiten over hoedanig het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan indien een groep. De evaluaties variëren aanzienlijk qua reikwijdte en doel. Ze kunnen zich concentreren op een heleboel, van bordpraktijken en -processen tot het prestaties betreffende elke regisseur. Het besturen van een bedrijf ben een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen inslikken worden opgebruikt door urgente kwesties met de dag. Een effectieve manier vanwege het allemaal in perspectief te bewaren, is sedert uit de beslotenheid met de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voordat bestuurders om belangrijke inzichtoogmerk, opzet, plan, voornemen, zin te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen boven minder formele settings.
  • Evalueer een prestaties plus behoeften van het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling van het handelsbedrijf.
  • Bouw consensus en los nieuwe meningsverschillen op voordat ze problemen kunnen worden.

management board

Effectieve debatten plus beraadslagingen vereisen een zekere mate van vertrouwdheid en vertrouwen tussen de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daarginds mogelijkheden zijn om bestuurders elkaar boven een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Hier zijn enkele suggesties:

  • Regel voordat elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om bewaren toe erbij wijzen aan elke bestuurder om op een diner te vertrekken zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in de loop betreffende een tijdsperiode de gelegenheid heeft om naast iedere andere directeur te zitten en management board daarmee te kletsen.
  • De niet-uitvoerend voorzitter (of het leidende directeur, als het voorzitter lid is met het management) moet ten minste beslist keer per jaar samenkomen met een individuele bestuurder om dezelfde maaltijd bij horen van de directeur over u bedrijf plus het bestuur. Deze interactie kan ook problemen betreffende de oppervlakte brengen waarover spanning ofwel irritatie bestaat.
  • Een CEO behoren minstens een keer per jaar betreffende elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te horen die een directeur heeft over het bedrijf, het management en de prestaties van een CEO. Een NED-voorzitter, indien die er is, dienen hier nauw bij word betrokken, opdat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt om tegen de stoel bij lobbyen waar zich eventueel spanningen of problemen voordoen.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête of een vertrouwelijk interview met elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door een voorzitter, de hoofdregisseur ofwel een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot beslist succesvolle evaluatie is de creëren betreffende een omgeving waarin respondenten openhartig bestaan. Ze moeten er er gerust van bestaan dat hen antwoorden niet aan hen kunnen word toegeschreven en dat zij zich niets persoonlijk aan het hele bord moeten schamen door wat iemand anders in uw groep betreffende hen zou zeggen. De evaluatie dienen worden gevolgd door beslist rapport bij de voltallige raad plus, indien betreffende toepassing, aan individuele bestuurders. Als wat wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou inslikken worden gebracht, moet alleen de persoon die het onderwerp zijn van zo’n opmerking de opmerking erbij zien brengen. Mensen beschikken over een natuurlijke neiging vanwege zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om deze weerstand erbij verminderen, is om evaluaties opnieuw bij te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van de oefening ben om een prestaties bij verbeteren boven plaats met kritiek erbij leveren met prestaties of gedrag. De behandelen van beoordelingen indien een toekomstgericht planningsproces, boven plaats met een achteraf uitziende kritiek, kan beslist meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien van het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niet zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is de tijd voordat het bestuur. De retraite wordt beslist locatie aan groepsdiscussie betreffende de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen worden opgelost.

Leave a Comment